FUNDACJĄ 

Oto nasza historia


Pomysł na fundację powstał w roku 2023. Kiedy po przemyśleniach rodzinnych i sytuacji z jaką się spotkałem w rodzinie, u bliskich, postanowiłem założyć stronę ,,Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom'' która zrobiła zbiórki na zakup meblościanki  lub pomocy w przekazaniu mebli dla czwórki dzieciaków... Oczywiście nie odniosło to sukcesu i musiałem kombinować na wiele frontów taki jak : zwracanie się do innych fundacji o wsparcie . w końcu kluczowym momentem postanowiłem sam wyremontować pokój dla dziewczynki. Po wyremontowaniu zamierzonego celu , postanowiłem iść za głosem serca i otworzyć jednoosobową Fundację Bazyliszek Pomoc samotnym Mamom.  Pierwszym krokiem było zrobienie całej dokumentacji . Udanie się do notariusza,. dalej była już tylko prosta. organizowanie pomocy wszystkim kobietom i dzieciom potrzebującym pomocy. 
 


Wsparcie dla rodzin z dziećmi od Ministerstwa rodziny i Polityki Społecznej 

 • Rodzina 500 plus Rządowy program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.
 • Dobry Start Rządowy program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.
 • Program Maluch+ Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu "Maluch+" będzie obejmować lata 2022-2029.
 • Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3W tym miejscu informacje o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 znajdą rodzice, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, gminy.
 • Karta Dużej Rodziny System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.
 • Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Fundusz alimentacyjny Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).
 • Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczychRodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia wsparcie odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego; rodzin wspierających. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które przedstawią szerzej przedmiotową problematykę.
 • Opieka zastępcza nad dzieckiem Najlepszym środowiskiem życia i wychowania dziecka jest rodzina. Istnieją jednak sytuacje niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Wówczas istotną rolę spełnia piecza zastępcza. Ma ona charakter czasowy. Kwestie pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tutaj znajdą Państwo informacje na temat systemu opieki zastępczej nad dzieckiem.
 • Usamodzielniani w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejOsoba usamodzielniana to zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osoba opuszczającą po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. W tym miejscu możecie Państwo zapoznać się z zasadami zapewnienia pomocy i wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.
 • AdopcjaAdopcja, inaczej przysposobienie, jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny:
 • Program "Za życiem" 
 • Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina


 


NASZ ZESPÓŁ

Poznaj prawdziwych ludzi, którzy współpracują całkiem za darmo 

Sebastian Sołdrek 

                 Prezes Fundacji                    Lublin 

 bazyliszek.pomocsm@wp.pl

facebook.com/Sebastian012023tel.: 724863147 

Anna Kutnik 

Notariusz

ul. Chopina 9/520-026

Lublin

tel.: (81) 532 58 98e-mail: kutnik@notar.plwww: AnnaKutnik.notariusz.pl 

Amanda Moniakowska 

Ochotnik  

Albert Moniakowski 

Ewangelista

          Założyciel programu            ,,Daje Słowo ''

Imię i nazwisko

Kliknij tutaj i zacznij pisać. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej 
CO DALEJ?

Wspieraj naszą misję